Left
Right

طراحی لوگو

طراحی لوگو: لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از اینها طراحی شود. لوگو به وسیله شرکت ها ی تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده میشود تا به این طریق نوع خدمات، اهداف، شغل و محصولشان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند. امروزه لوگو را به معنی نشانه، نشانواره همچنین نامواره می شناسند. البته گاهی نیز به اشتباه به لوگو آرم میگویند که این دو با هم متفاوتند. لوگو می تواند ترکیبی از حروف، نشانه ها و نماد باشد. لوگو چهره و مشخصه ی یک برند است. بنابراین طراحی لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت بسزایی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد. انواع لوگو 1- استفاده از تصاویر در طراحی لوگو Iconic/Symbolic در این نوع لوگو، از نماد یا نشانه تصویری، شکل ها، اِلمانها و تصاویری که معرف نام، شغل، حرفه و برندِ مورد نظر است استفاده می شود. مانند نمونه های زیر که از شکلها و المانهایی استفاده شده که کاملا در راستای اهدف موسسه یا کمپانی می باشد. مثلا لوگوی یونیسف با تصویر یک کودک و مادر، شکل جهان و برگهای زیتون همه به هداف کلیه یونیسف که حمایت از کودکان است می پردازد. لوگو Pictogram از پیکتوگرام به عنوان معرفی یک مکان (مانند استفاده در هتل ها یا رستوران ها و….) و بیان یک رفتار و فعالیت (علائم راهنمایی، قوانینی مانند عدم استعمال دخانیات در یک مکان و… ) و حتی رو محصولات (مانند علائم بازیافت و توضیحاتی درباره ی نگهداری در مکان یا دمای خاص و..) استفاده می شود. با توجه به خصوصیت پیکتوگرام، و استفاده ی آن در مکانهای عمومی، پیکتوگرام باید به شکلی باشد که عموم مردم با هر زبان و سطح تحصیلاتی قابل فهم و استفاده باشد. 2- طراحی لوگو با استفاده از نوشتار Logotype/Wordmark لوگوتایپ شامل استفاده از متن در طراحیه گرافیک است. متن می تواند نام موسسه، شرکت، و یا نام فرد باشد. استفاده از نام شرکت، موسسه در طراحیه در طراحی لوگو تایپ نام برند و کمپانی به صورت نوشتار استفاده می شود. یکی از مهمترین خصوصیان در لوگوتایپ، خوانایی در تغییره سایز در لوگو است. که شما هر اندازه لوگو را کوچک یا بزرگ کنید به راحتی خوانده شود و تغییره فرم ندهد. Monogram در طراحی مونوگرام، به جای تصویر، تنها از یک حرف یا حروف اختصاری برند و کمپانی استفاده می شود. استفاده از نوشتار نام برند و یا شرکت، به طریقی که مفهوم و یا شکلی را بسازد. معمولا در ایران لوگو های تایپ بیس را به اشتباه با نام لوگوی ترکیبی یا لوگو تایپ می شناسند. وجه اشتراک هرسه استفاده از کلمه و حروف در طراحیه گرافیک لوگو است اما تفاوت آن با لوگو تایپ استفاده ی خلاقانه از فرم و شکل حروف و تبدیل آن به یک المان و یک شی است. مثلا در نمونه های زیر از U به شکل یک فلش استفاده شده و در نمونه ی دیگر حرف I به شکل لامپ که نشان دهنده ی یک ایده یا جرقه ای در ذهن است، استفاده شده. 3- ترکیب نوشتار و تصویر (لوگوی ترکیبی) Combination Marks در طراحی لوگو ترکیبی همانطور که از نامش مشخص است از ترکیب ( تصویر+ نوشتار) استفاده می شود. ویژگی های یک لوگوی خوب: 1- با موضوع، مفهوم و خصوصیات برند همخوانی داشته باشد. به شکی که با نگاه کردن به آن مخاطب به سرعت با خصوصیات و فعالیت برند آشنا شود. 2- لوگو باید در نهایت زیبایی ساده باشد. طراحیه پیچیده و شلوغ باعث سردرگمی مخاطب میشود و همچنین به استفاده از لوگو در چاپ و اندازه های متفاوت لطمه میزند. 3- استفاده ی صحیح از رنگ. رنگ یکی از عوامل زیبایی و محبوبیت لوگو محسوب میشود و استفاده از رنگهای مناسب با برند بسیار اهمیت دارد. 4- رعایت تناسبات و اصول طراحی. 5- ثبات فرم و شکل در کوچک یا بزرگ کردن لوگو. 6- خلاقیت در اجرا و فرم. همواره در انتخاب طرح لوگو برای برند یا شرکت خود نهایت دقت را داشته باشید و به خوانایی، کارآمدی و زیبایی آن توجه کنید. زیرا نقش لوگو در ایجاد ارتباط با مخاطب، محبوبیت و انتقال مفاهیم برند شما، نقشی کلیدی و بسیار پر اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر و درخواست لوگوی اختصاصی خود از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

طراحی لوگو

طراحی لوگو: لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از اینها طراحی شود. لوگو به وسیله شرکت ها ی تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده میشود تا به این طریق نوع خدمات، اهداف، شغل و محصولشان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند. امروزه لوگو را به معنی نشانه، نشانواره همچنین نامواره می شناسند. البته گاهی نیز به اشتباه به لوگو آرم میگویند که این دو با هم متفاوتند. لوگو می تواند ترکیبی از حروف، نشانه ها و نماد باشد. لوگو چهره و مشخصه ی یک برند است. بنابراین طراحی لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت بسزایی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد. انواع لوگو 1- استفاده از تصاویر در طراحی لوگو Iconic/Symbolic در این نوع لوگو، از نماد یا نشانه تصویری، شکل ها، اِلمانها و تصاویری که معرف نام، شغل، حرفه و برندِ مورد نظر است استفاده می شود. مانند نمونه های زیر که از شکلها و المانهایی استفاده شده که کاملا در راستای اهدف موسسه یا کمپانی می باشد. مثلا لوگوی یونیسف با تصویر یک کودک و مادر، شکل جهان و برگهای زیتون همه به هداف کلیه یونیسف که حمایت از کودکان است می پردازد. لوگو Pictogram از پیکتوگرام به عنوان معرفی یک مکان (مانند استفاده در هتل ها یا رستوران ها و….) و بیان یک رفتار و فعالیت (علائم راهنمایی، قوانینی مانند عدم استعمال دخانیات در یک مکان و… ) و حتی رو محصولات (مانند علائم بازیافت و توضیحاتی درباره ی نگهداری در مکان یا دمای خاص و..) استفاده می شود. با توجه به خصوصیت پیکتوگرام، و استفاده ی آن در مکانهای عمومی، پیکتوگرام باید به شکلی باشد که عموم مردم با هر زبان و سطح تحصیلاتی قابل فهم و استفاده باشد. 2- طراحی لوگو با استفاده از نوشتار Logotype/Wordmark لوگوتایپ شامل استفاده از متن در طراحیه گرافیک است. متن می تواند نام موسسه، شرکت، و یا نام فرد باشد. استفاده از نام شرکت، موسسه در طراحیه در طراحی لوگو تایپ نام برند و کمپانی به صورت نوشتار استفاده می شود. یکی از مهمترین خصوصیان در لوگوتایپ، خوانایی در تغییره سایز در لوگو است. که شما هر اندازه لوگو را کوچک یا بزرگ کنید به راحتی خوانده شود و تغییره فرم ندهد. Monogram در طراحی مونوگرام، به جای تصویر، تنها از یک حرف یا حروف اختصاری برند و کمپانی استفاده می شود. استفاده از نوشتار نام برند و یا شرکت، به طریقی که مفهوم و یا شکلی را بسازد. معمولا در ایران لوگو های تایپ بیس را به اشتباه با نام لوگوی ترکیبی یا لوگو تایپ می شناسند. وجه اشتراک هرسه استفاده از کلمه و حروف در طراحیه گرافیک لوگو است اما تفاوت آن با لوگو تایپ استفاده ی خلاقانه از فرم و شکل حروف و تبدیل آن به یک المان و یک شی است. مثلا در نمونه های زیر از U به شکل یک فلش استفاده شده و در نمونه ی دیگر حرف I به شکل لامپ که نشان دهنده ی یک ایده یا جرقه ای در ذهن است، استفاده شده. 3- ترکیب نوشتار و تصویر (لوگوی ترکیبی) Combination Marks در طراحی لوگو ترکیبی همانطور که از نامش مشخص است از ترکیب ( تصویر+ نوشتار) استفاده می شود. ویژگی های یک لوگوی خوب: 1- با موضوع، مفهوم و خصوصیات برند همخوانی داشته باشد. به شکی که با نگاه کردن به آن مخاطب به سرعت با خصوصیات و فعالیت برند آشنا شود. 2- لوگو باید در نهایت زیبایی ساده باشد. طراحیه پیچیده و شلوغ باعث سردرگمی مخاطب میشود و همچنین به استفاده از لوگو در چاپ و اندازه های متفاوت لطمه میزند. 3- استفاده ی صحیح از رنگ. رنگ یکی از عوامل زیبایی و محبوبیت لوگو محسوب میشود و استفاده از رنگهای مناسب با برند بسیار اهمیت دارد. 4- رعایت تناسبات و اصول طراحی. 5- ثبات فرم و شکل در کوچک یا بزرگ کردن لوگو. 6- خلاقیت در اجرا و فرم. همواره در انتخاب طرح لوگو برای برند یا شرکت خود نهایت دقت را داشته باشید و به خوانایی، کارآمدی و زیبایی آن توجه کنید. زیرا نقش لوگو در ایجاد ارتباط با مخاطب، محبوبیت و انتقال مفاهیم برند شما، نقشی کلیدی و بسیار پر اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر و درخواست لوگوی اختصاصی خود از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

طراحی لوگو

طراحی لوگو: لوگو یک نشانه ی گرافیکی است که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از اینها طراحی شود. لوگو به وسیله شرکت ها ی تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده میشود تا به این طریق نوع خدمات، اهداف، شغل و محصولشان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند. امروزه لوگو را به معنی نشانه، نشانواره همچنین نامواره می شناسند. البته گاهی نیز به اشتباه به لوگو آرم میگویند که این دو با هم متفاوتند. لوگو می تواند ترکیبی از حروف، نشانه ها و نماد باشد. لوگو چهره و مشخصه ی یک برند است. بنابراین طراحی لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت بسزایی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد. انواع لوگو 1- استفاده از تصاویر در طراحی لوگو Iconic/Symbolic در این نوع لوگو، از نماد یا نشانه تصویری، شکل ها، اِلمانها و تصاویری که معرف نام، شغل، حرفه و برندِ مورد نظر است استفاده می شود. مانند نمونه های زیر که از شکلها و المانهایی استفاده شده که کاملا در راستای اهدف موسسه یا کمپانی می باشد. مثلا لوگوی یونیسف با تصویر یک کودک و مادر، شکل جهان و برگهای زیتون همه به هداف کلیه یونیسف که حمایت از کودکان است می پردازد. لوگو Pictogram از پیکتوگرام به عنوان معرفی یک مکان (مانند استفاده در هتل ها یا رستوران ها و….) و بیان یک رفتار و فعالیت (علائم راهنمایی، قوانینی مانند عدم استعمال دخانیات در یک مکان و… ) و حتی رو محصولات (مانند علائم بازیافت و توضیحاتی درباره ی نگهداری در مکان یا دمای خاص و..) استفاده می شود. با توجه به خصوصیت پیکتوگرام، و استفاده ی آن در مکانهای عمومی، پیکتوگرام باید به شکلی باشد که عموم مردم با هر زبان و سطح تحصیلاتی قابل فهم و استفاده باشد. 2- طراحی لوگو با استفاده از نوشتار Logotype/Wordmark لوگوتایپ شامل استفاده از متن در طراحیه گرافیک است. متن می تواند نام موسسه، شرکت، و یا نام فرد باشد. استفاده از نام شرکت، موسسه در طراحیه در طراحی لوگو تایپ نام برند و کمپانی به صورت نوشتار استفاده می شود. یکی از مهمترین خصوصیان در لوگوتایپ، خوانایی در تغییره سایز در لوگو است. که شما هر اندازه لوگو را کوچک یا بزرگ کنید به راحتی خوانده شود و تغییره فرم ندهد. Monogram در طراحی مونوگرام، به جای تصویر، تنها از یک حرف یا حروف اختصاری برند و کمپانی استفاده می شود. استفاده از نوشتار نام برند و یا شرکت، به طریقی که مفهوم و یا شکلی را بسازد. معمولا در ایران لوگو های تایپ بیس را به اشتباه با نام لوگوی ترکیبی یا لوگو تایپ می شناسند. وجه اشتراک هرسه استفاده از کلمه و حروف در طراحیه گرافیک لوگو است اما تفاوت آن با لوگو تایپ استفاده ی خلاقانه از فرم و شکل حروف و تبدیل آن به یک المان و یک شی است. مثلا در نمونه های زیر از U به شکل یک فلش استفاده شده و در نمونه ی دیگر حرف I به شکل لامپ که نشان دهنده ی یک ایده یا جرقه ای در ذهن است، استفاده شده. 3- ترکیب نوشتار و تصویر (لوگوی ترکیبی) Combination Marks در طراحی لوگو ترکیبی همانطور که از نامش مشخص است از ترکیب ( تصویر+ نوشتار) استفاده می شود. ویژگی های یک لوگوی خوب: 1- با موضوع، مفهوم و خصوصیات برند همخوانی داشته باشد. به شکی که با نگاه کردن به آن مخاطب به سرعت با خصوصیات و فعالیت برند آشنا شود. 2- لوگو باید در نهایت زیبایی ساده باشد. طراحیه پیچیده و شلوغ باعث سردرگمی مخاطب میشود و همچنین به استفاده از لوگو در چاپ و اندازه های متفاوت لطمه میزند. 3- استفاده ی صحیح از رنگ. رنگ یکی از عوامل زیبایی و محبوبیت لوگو محسوب میشود و استفاده از رنگهای مناسب با برند بسیار اهمیت دارد. 4- رعایت تناسبات و اصول طراحی. 5- ثبات فرم و شکل در کوچک یا بزرگ کردن لوگو. 6- خلاقیت در اجرا و فرم. همواره در انتخاب طرح لوگو برای برند یا شرکت خود نهایت دقت را داشته باشید و به خوانایی، کارآمدی و زیبایی آن توجه کنید. زیرا نقش لوگو در ایجاد ارتباط با مخاطب، محبوبیت و انتقال مفاهیم برند شما، نقشی کلیدی و بسیار پر اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر و درخواست لوگوی اختصاصی خود از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.