Left
Right

کارت گارانتی

مدیریت ارتباطات کاسپین ( کارت گارانتی ) تضمین ما در کیفیت کاری است که ارائه میکنیم و اولین هدف حصول اطمینان از درست و موثر عمل کردن نگارش‌های برنامه است. تمام در خواست‌ها توسط تیم فنی مطابق طرح انتخابی پاسخ داده شده و حد اکثر کمتر از 24 ساعت در صورتی که در ساختار برنامه خللی وارد نشود اعمال می‌شود. موارد تحت پشتیبانی مشکل در عملکرد و اطمینان از اینکه مشکل بوجود آمده از تغییر در تنظیمات پیش فرض و فقدان افزونه های رایج در مرورگر نیست. همچنین اشکال و خطاهای برنامه نویسی، سیستم مدیریت محتوا و تجارت الکترونیکی، لینک های شکسته، ماژول‌های معیوب، مرمت و تعمیر فرم‌ها و صفحات، پایگاه‌داده و یا مسائل ساختاری که به تیم توسعه گزارش داده شوند و در طرح انتخابی شما موجود باشد. موارد خارج از پشتیبانی همه مسائل مربوط به سیستم شخص ثالث، دامنه یا سرویسهای متفرقه، خطاهای و یا مشکلات خارج از کنترل میزبانی، استفاده با روشهای ناخواسته و درخواست افزودن قابلیت ها و امکاناتی که در قرارداد شرح داده نشده و مواردی که در کنترل مستقیم ما نیست. توجه شود که خدماتSEO، Backup اطلاعات، بروز‌رسانی فنی و خبری، ایجاد صفحات جدید، درج آگهی، مطالب و یا تصاویر بیشتر و شرایطی که تنها با ایجاد قرارداد پشتیبانی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه مجزا میسر می‌شود نیز خارج از این ضمانت این گارانتی می‌باشد. کارت های گارانتی مدیریت ارتباطات کاسپین به سه دسته سبز، آبی و قرمز تقسیم میشوند که بسته به میزان خدمات پشتیبانی و ساعات اعمال دارای تعرفه های متفاوتی می‌‌باشند. برای مشاهده جزئیات انواع کارت‌ها وخدمات گارانتی و پشتیبانی اینجا کلید کنید. جهت اطلاعات بیشتر و خرید کارت گارانتی از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

کارت گارانتی

مدیریت ارتباطات کاسپین ( کارت گارانتی ) تضمین ما در کیفیت کاری است که ارائه میکنیم و اولین هدف حصول اطمینان از درست و موثر عمل کردن نگارش‌های برنامه است. تمام در خواست‌ها توسط تیم فنی مطابق طرح انتخابی پاسخ داده شده و حد اکثر کمتر از 24 ساعت در صورتی که در ساختار برنامه خللی وارد نشود اعمال می‌شود. موارد تحت پشتیبانی مشکل در عملکرد و اطمینان از اینکه مشکل بوجود آمده از تغییر در تنظیمات پیش فرض و فقدان افزونه های رایج در مرورگر نیست. همچنین اشکال و خطاهای برنامه نویسی، سیستم مدیریت محتوا و تجارت الکترونیکی، لینک های شکسته، ماژول‌های معیوب، مرمت و تعمیر فرم‌ها و صفحات، پایگاه‌داده و یا مسائل ساختاری که به تیم توسعه گزارش داده شوند و در طرح انتخابی شما موجود باشد. موارد خارج از پشتیبانی همه مسائل مربوط به سیستم شخص ثالث، دامنه یا سرویسهای متفرقه، خطاهای و یا مشکلات خارج از کنترل میزبانی، استفاده با روشهای ناخواسته و درخواست افزودن قابلیت ها و امکاناتی که در قرارداد شرح داده نشده و مواردی که در کنترل مستقیم ما نیست. توجه شود که خدماتSEO، Backup اطلاعات، بروز‌رسانی فنی و خبری، ایجاد صفحات جدید، درج آگهی، مطالب و یا تصاویر بیشتر و شرایطی که تنها با ایجاد قرارداد پشتیبانی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه مجزا میسر می‌شود نیز خارج از این ضمانت این گارانتی می‌باشد. کارت های گارانتی مدیریت ارتباطات کاسپین به سه دسته سبز، آبی و قرمز تقسیم میشوند که بسته به میزان خدمات پشتیبانی و ساعات اعمال دارای تعرفه های متفاوتی می‌‌باشند. برای مشاهده جزئیات انواع کارت‌ها وخدمات گارانتی و پشتیبانی اینجا کلید کنید. جهت اطلاعات بیشتر و خرید کارت گارانتی از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

کارت گارانتی

مدیریت ارتباطات کاسپین ( کارت گارانتی ) تضمین ما در کیفیت کاری است که ارائه میکنیم و اولین هدف حصول اطمینان از درست و موثر عمل کردن نگارش‌های برنامه است. تمام در خواست‌ها توسط تیم فنی مطابق طرح انتخابی پاسخ داده شده و حد اکثر کمتر از 24 ساعت در صورتی که در ساختار برنامه خللی وارد نشود اعمال می‌شود. موارد تحت پشتیبانی مشکل در عملکرد و اطمینان از اینکه مشکل بوجود آمده از تغییر در تنظیمات پیش فرض و فقدان افزونه های رایج در مرورگر نیست. همچنین اشکال و خطاهای برنامه نویسی، سیستم مدیریت محتوا و تجارت الکترونیکی، لینک های شکسته، ماژول‌های معیوب، مرمت و تعمیر فرم‌ها و صفحات، پایگاه‌داده و یا مسائل ساختاری که به تیم توسعه گزارش داده شوند و در طرح انتخابی شما موجود باشد. موارد خارج از پشتیبانی همه مسائل مربوط به سیستم شخص ثالث، دامنه یا سرویسهای متفرقه، خطاهای و یا مشکلات خارج از کنترل میزبانی، استفاده با روشهای ناخواسته و درخواست افزودن قابلیت ها و امکاناتی که در قرارداد شرح داده نشده و مواردی که در کنترل مستقیم ما نیست. توجه شود که خدماتSEO، Backup اطلاعات، بروز‌رسانی فنی و خبری، ایجاد صفحات جدید، درج آگهی، مطالب و یا تصاویر بیشتر و شرایطی که تنها با ایجاد قرارداد پشتیبانی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه مجزا میسر می‌شود نیز خارج از این ضمانت این گارانتی می‌باشد. کارت های گارانتی مدیریت ارتباطات کاسپین به سه دسته سبز، آبی و قرمز تقسیم میشوند که بسته به میزان خدمات پشتیبانی و ساعات اعمال دارای تعرفه های متفاوتی می‌‌باشند. برای مشاهده جزئیات انواع کارت‌ها وخدمات گارانتی و پشتیبانی اینجا کلید کنید. جهت اطلاعات بیشتر و خرید کارت گارانتی از بخش تماس با ما فرم را تکمیل و ارسال نمایید.