گروهی از کارشناسان و توسعه‌دهندگان با متدولوژی موثر

وبسایت شما نیازمند یک رویکرد ثابت و تنظیم شده برای رسیدن به پتانسیل کامل است. در برابر این سردرگمی ، راه‌حل ما بسیار شفاف و کارآمد است و به مشتریانمان این اطمینان را میدهیم در نهایت به یک کیفیت مناسب و تضمینی برسند.

نام: زهرا آزادیان گرافیست/ مجری تبلیغات زهرا آزادیان - :تماس

گرافیست/ مجری تبلیغات

نام: علی حجتی کارشناس پروژه علی حجتی 09385209914 :تماس

کارشناس پروژه

نام: مهرداد محسنی کارشناس پروژه مهرداد محسنی 09385209914 :تماس

کارشناس پروژه

نام: فریبا ناصری کارشناس فروش فریبا ناصری 09385209914 :تماس

کارشناس فروش

نام: بامداد جعفری مسئول شبکه های اجتماعی بامداد جعفری 09217003427 :تماس

مسئول شبکه های اجتماعی

نام: موسی خزایی پول طراح / برنامه نویس موسی خزایی پول 09192213498 :تماس

طراح / برنامه نویس

نام: سارا رحمانی روابط عمومی سارا رحمانی 09385209914 :تماس

روابط عمومی