ویژه همکاران
Left
Right

ساخت دستگاهی که عادات بد نشستن شما را اصلاح می کند

ساخت دستگاهی که عادات بد نشستن شما را اصلاح می کند بسیاری از دردها و بیماری هایی که به سراغ ما انسان ها می آیند ناشی از عادت های بد و نادرستی است که اگر به موقع پیشگیری و یا اصلاح شوند، هرگز منجر به درد فیزیکی و همچنین روحی ما نخواهند شد. یکی از عادات بد، نحوه ایستادن، نشستن، بلند شدن و اعمالیست که آدمی با بدن خود انجام می دهد. از این رو، محققان برای پیشگیری از بیماری ها و دردهایی که از این عادات نادرست ناشی می شوند، صندلی ها، میزها و سایر تجهیزات مرتبط را تولید و روانه بازار کرده اند. اما، اگر گذرتان به بازار این محصولات افتاده باشد، بدون شک قیمت بالای آنها، می تواند شما را از خرید منصرف کند. اما به تازگی، محققان کره ای موفق به تولید دستگاهی پوشیدنی شده اند که می تواند شما را از شر کمردرد و گردن دردهای ناشی از نشستن و ایستادن های نادرست خلاص کند. این دستگاه دوستدار سلامتی انسان ها ALEX نام دارد و توسط یک استارت آپ کره ای به نام NAMU طراحی شده است. همانطور که در تصاویر زیر می بینید این دستگاه در اطراف گوش و پشت گردن فرد قرار می گیرد و به کمک سنسورهایی که در دل خود جای داده است می تواند به خوبی شیوه نادرست قرارگیری گردن و کمر را شناسایی کند و به فرد اخطار دهد. به طور مثال، زمانی که گردن فرد بیشتر از حالت طبیعی به جلو خم شود، این دستگاه شروع به لرزیدن و یا به اصطلاح ویبره می کند. البته، این امکان نیز برای کاربران فراهم شده است تا عملکرد این دستگاه را متناسب با میل خود تغییر دهند. به طوری که می توانند به دستگاه دستور دهند تا تنها در صورتی که حالت گردن تا یک دقیقه غیرطبیعی بود، هشدار دهد. اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود چرا که اپلیکیشنی ویژه برای این محصول طراحی شده است که به کمک آن، کاربران می توانند تغییراتی از قبیل تعیین مدت زمان لرزش و یا مشخص کردن حالت های نادرست را در آن ایجاد کنند. ناگفته نماند که ALEX تنها محصول تولید شده در این زمینه نیست اما نحوه عملکرد و طراحی زیبای آن می تواند برای بسیاری از علاقه مندان جالب توجه باشد. هم اکنون این محصول در وب سایت کیک استارتر برای جذب سرمایه اولیه به منظور تولید انبوه ثبت شده و آنهایی که می خواهند وسیله ای هوشمند، نحوه درست حالات گردن و کمر آنها را زیر نظر داشته باشد، می توانند با پرداخت مبلغ 25 دلار، یکی از صاحبان آینده این محصول باشند. منبع: شهر خبر

ساخت دستگاهی که عادات بد نشستن شما را اصلاح می کند

بسیاری از دردها و بیماری هایی که به سراغ ما انسان ها می آیند ناشی از عادت های بد و نادرستی است که اگر به موقع پیشگیری و یا اصلاح شوند، هرگز منجر به درد فیزیکی و همچنین روحی ما نخواهند شد. یکی از عادات بد، نحوه ایستادن، نشستن، بلند شدن و اعمالیست که آدمی با بدن خود انجام می دهد. از این رو، محققان برای پیشگیری از بیماری ها و دردهایی که از این عادات نادرست ناشی می شوند، صندلی ها، میزها و سایر تجهیزات مرتبط را تولید و روانه بازار کرده اند. اما، اگر گذرتان به بازار این محصولات افتاده باشد، بدون شک قیمت بالای آنها، می تواند شما را از خرید منصرف کند. اما به تازگی، محققان کره ای موفق به تولید دستگاهی پوشیدنی شده اند که می تواند شما را از شر کمردرد و گردن دردهای ناشی از نشستن و ایستادن های نادرست خلاص کند. این دستگاه دوستدار سلامتی انسان ها ALEX نام دارد و توسط یک استارت آپ کره ای به نام NAMU طراحی شده است. همانطور که در تصاویر زیر می بینید این دستگاه در اطراف گوش و پشت گردن فرد قرار می گیرد و به کمک سنسورهایی که در دل خود جای داده است می تواند به خوبی شیوه نادرست قرارگیری گردن و کمر را شناسایی کند و به فرد اخطار دهد. به طور مثال، زمانی که گردن فرد بیشتر از حالت طبیعی به جلو خم شود، این دستگاه شروع به لرزیدن و یا به اصطلاح ویبره می کند. البته، این امکان نیز برای کاربران فراهم شده است تا عملکرد این دستگاه را متناسب با میل خود تغییر دهند. به طوری که می توانند به دستگاه دستور دهند تا تنها در صورتی که حالت گردن تا یک دقیقه غیرطبیعی بود، هشدار دهد. اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود چرا که اپلیکیشنی ویژه برای این محصول طراحی شده است که به کمک آن، کاربران می توانند تغییراتی از قبیل تعیین مدت زمان لرزش و یا مشخص کردن حالت های نادرست را در آن ایجاد کنند. ناگفته نماند که ALEX تنها محصول تولید شده در این زمینه نیست اما نحوه عملکرد و طراحی زیبای آن می تواند برای بسیاری از علاقه مندان جالب توجه باشد. هم اکنون این محصول در وب سایت کیک استارتر برای جذب سرمایه اولیه به منظور تولید انبوه ثبت شده و آنهایی که می خواهند وسیله ای هوشمند، نحوه درست حالات گردن و کمر آنها را زیر نظر داشته باشد، می توانند با پرداخت مبلغ 25 دلار، یکی از صاحبان آینده این محصول باشند. منبع: شهر خبر

ساخت دستگاهی که عادات بد نشستن شما را اصلاح می کند

بسیاری از دردها و بیماری هایی که به سراغ ما انسان ها می آیند ناشی از عادت های بد و نادرستی است که اگر به موقع پیشگیری و یا اصلاح شوند، هرگز منجر به درد فیزیکی و همچنین روحی ما نخواهند شد. یکی از عادات بد، نحوه ایستادن، نشستن، بلند شدن و اعمالیست که آدمی با بدن خود انجام می دهد. از این رو، محققان برای پیشگیری از بیماری ها و دردهایی که از این عادات نادرست ناشی می شوند، صندلی ها، میزها و سایر تجهیزات مرتبط را تولید و روانه بازار کرده اند. اما، اگر گذرتان به بازار این محصولات افتاده باشد، بدون شک قیمت بالای آنها، می تواند شما را از خرید منصرف کند. اما به تازگی، محققان کره ای موفق به تولید دستگاهی پوشیدنی شده اند که می تواند شما را از شر کمردرد و گردن دردهای ناشی از نشستن و ایستادن های نادرست خلاص کند. این دستگاه دوستدار سلامتی انسان ها ALEX نام دارد و توسط یک استارت آپ کره ای به نام NAMU طراحی شده است. همانطور که در تصاویر زیر می بینید این دستگاه در اطراف گوش و پشت گردن فرد قرار می گیرد و به کمک سنسورهایی که در دل خود جای داده است می تواند به خوبی شیوه نادرست قرارگیری گردن و کمر را شناسایی کند و به فرد اخطار دهد. به طور مثال، زمانی که گردن فرد بیشتر از حالت طبیعی به جلو خم شود، این دستگاه شروع به لرزیدن و یا به اصطلاح ویبره می کند. البته، این امکان نیز برای کاربران فراهم شده است تا عملکرد این دستگاه را متناسب با میل خود تغییر دهند. به طوری که می توانند به دستگاه دستور دهند تا تنها در صورتی که حالت گردن تا یک دقیقه غیرطبیعی بود، هشدار دهد. اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود چرا که اپلیکیشنی ویژه برای این محصول طراحی شده است که به کمک آن، کاربران می توانند تغییراتی از قبیل تعیین مدت زمان لرزش و یا مشخص کردن حالت های نادرست را در آن ایجاد کنند. ناگفته نماند که ALEX تنها محصول تولید شده در این زمینه نیست اما نحوه عملکرد و طراحی زیبای آن می تواند برای بسیاری از علاقه مندان جالب توجه باشد. هم اکنون این محصول در وب سایت کیک استارتر برای جذب سرمایه اولیه به منظور تولید انبوه ثبت شده و آنهایی که می خواهند وسیله ای هوشمند، نحوه درست حالات گردن و کمر آنها را زیر نظر داشته باشد، می توانند با پرداخت مبلغ 25 دلار، یکی از صاحبان آینده این محصول باشند. منبع: شهر خبر