ویژه همکاران
Left
Right

ذخیره ی صدای پس زمینه یك سایت

ذخیره ی صدای پس زمینه یك سایت اگر از موسیقی یك سایت خوشتان آمده و می خواهید آنرا دانلود كنید از 2 روش زیر استفاده كنید . روش اول : روی صفحه ای كه خواستار صدای پس زمینه آن هستید رفته و كلیك راست كنید.حال روی source كلیك كنید تا صفحه متن دستورات آن باز شود.می توانید از منوی View و سپس گزینه Source نیز همین عمل را انجام دهید . در این صفحه به دنبال عبارت bgsound بگردید. زمانی كه آن را پیدا كردید در مقابل آن نام فایلی را می بینید.مثلا به صورت music.mid این نام را بردارید و در نوار آدرس سایت، آخرین عبارت(كه پس از آخرین / آمده است) را حذف كرده و بجایش این نام را یعنی music.mid را تایپ كنید و نهایتا كلید اینتر را بزنید.فایل صوتی را بگیرید!!! برای مثال اگر آدرس بدین صورت بود: www.PooyeshR.com/index.htm آن را به شكل نشان داده شده تغییر دهید: www.PooyeshR.com/music.mid اما ممكن است این نام به تنهایی استفاده نشده باشد بلكه با یك شاخه نیز همراه باشد : index/music.mid . شما می بایست آن شاخه را نیز به آدرس URL در نوار آدرس بیفزایید : www.PooyeshR.com/index/music.mid در حالت سوم , ممكن است طراح سایت از یك آدرس كامل استفاده كرده باشد كه در اینصورت تمام آن آدرس را بردارید و جایگزین تمامی آدرس موجود در نوار آدرس كنید . روش دوم : همانطور كه می دانید هر آنچه كه در اینترنت می بینید و می شنوید در كامپیوتر شما جهت بازدید به شكل offline ذخیره می شود . پس حتما صدای پس زمینه یك سایت هم در بین آنها وجود دارد. پس ابتدا در internet explorer به منوی tools رفته و گزینه internet option را انتخاب كنید . حال در سربرگ General در پانل Temporary internet files كلید settings را بزنید . در پنجره باز شده كلید view files را بفشارید تا همه فایلهای اینترنتی بازدید شده را ببینید . از آنجایی كه پسوند فایل صوتی پس زمینه سایتها معمولا mid می باشد در آنجا فایلهای دارای این پسوند را جستجو كنید. منبع:aftab.cc

ذخیره ی صدای پس زمینه یك سایت

اگر از موسیقی یك سایت خوشتان آمده و می خواهید آنرا دانلود كنید از 2 روش زیر استفاده كنید . روش اول : روی صفحه ای كه خواستار صدای پس زمینه آن هستید رفته و كلیك راست كنید.حال روی source كلیك كنید تا صفحه متن دستورات آن باز شود.می توانید از منوی View و سپس گزینه Source نیز همین عمل را انجام دهید . در این صفحه به دنبال عبارت bgsound بگردید. زمانی كه آن را پیدا كردید در مقابل آن نام فایلی را می بینید.مثلا به صورت music.mid این نام را بردارید و در نوار آدرس سایت، آخرین عبارت(كه پس از آخرین / آمده است) را حذف كرده و بجایش این نام را یعنی music.mid را تایپ كنید و نهایتا كلید اینتر را بزنید.فایل صوتی را بگیرید!!! برای مثال اگر آدرس بدین صورت بود: www.PooyeshR.com/index.htm آن را به شكل نشان داده شده تغییر دهید: www.PooyeshR.com/music.mid اما ممكن است این نام به تنهایی استفاده نشده باشد بلكه با یك شاخه نیز همراه باشد : index/music.mid . شما می بایست آن شاخه را نیز به آدرس URL در نوار آدرس بیفزایید : www.PooyeshR.com/index/music.mid در حالت سوم , ممكن است طراح سایت از یك آدرس كامل استفاده كرده باشد كه در اینصورت تمام آن آدرس را بردارید و جایگزین تمامی آدرس موجود در نوار آدرس كنید . روش دوم : همانطور كه می دانید هر آنچه كه در اینترنت می بینید و می شنوید در كامپیوتر شما جهت بازدید به شكل offline ذخیره می شود . پس حتما صدای پس زمینه یك سایت هم در بین آنها وجود دارد. پس ابتدا در internet explorer به منوی tools رفته و گزینه internet option را انتخاب كنید . حال در سربرگ General در پانل Temporary internet files كلید settings را بزنید . در پنجره باز شده كلید view files را بفشارید تا همه فایلهای اینترنتی بازدید شده را ببینید . از آنجایی كه پسوند فایل صوتی پس زمینه سایتها معمولا mid می باشد در آنجا فایلهای دارای این پسوند را جستجو كنید. منبع:aftab.cc

ذخیره ی صدای پس زمینه یك سایت

اگر از موسیقی یك سایت خوشتان آمده و می خواهید آنرا دانلود كنید از 2 روش زیر استفاده كنید . روش اول : روی صفحه ای كه خواستار صدای پس زمینه آن هستید رفته و كلیك راست كنید.حال روی source كلیك كنید تا صفحه متن دستورات آن باز شود.می توانید از منوی View و سپس گزینه Source نیز همین عمل را انجام دهید . در این صفحه به دنبال عبارت bgsound بگردید. زمانی كه آن را پیدا كردید در مقابل آن نام فایلی را می بینید.مثلا به صورت music.mid این نام را بردارید و در نوار آدرس سایت، آخرین عبارت(كه پس از آخرین / آمده است) را حذف كرده و بجایش این نام را یعنی music.mid را تایپ كنید و نهایتا كلید اینتر را بزنید.فایل صوتی را بگیرید!!! برای مثال اگر آدرس بدین صورت بود: www.PooyeshR.com/index.htm آن را به شكل نشان داده شده تغییر دهید: www.PooyeshR.com/music.mid اما ممكن است این نام به تنهایی استفاده نشده باشد بلكه با یك شاخه نیز همراه باشد : index/music.mid . شما می بایست آن شاخه را نیز به آدرس URL در نوار آدرس بیفزایید : www.PooyeshR.com/index/music.mid در حالت سوم , ممكن است طراح سایت از یك آدرس كامل استفاده كرده باشد كه در اینصورت تمام آن آدرس را بردارید و جایگزین تمامی آدرس موجود در نوار آدرس كنید . روش دوم : همانطور كه می دانید هر آنچه كه در اینترنت می بینید و می شنوید در كامپیوتر شما جهت بازدید به شكل offline ذخیره می شود . پس حتما صدای پس زمینه یك سایت هم در بین آنها وجود دارد. پس ابتدا در internet explorer به منوی tools رفته و گزینه internet option را انتخاب كنید . حال در سربرگ General در پانل Temporary internet files كلید settings را بزنید . در پنجره باز شده كلید view files را بفشارید تا همه فایلهای اینترنتی بازدید شده را ببینید . از آنجایی كه پسوند فایل صوتی پس زمینه سایتها معمولا mid می باشد در آنجا فایلهای دارای این پسوند را جستجو كنید. منبع:aftab.cc