ویژه همکاران
Left
Right

عوامل خیلی موثر در سئو وبسایت که ضرورت دارد

عوامل خیلی موثر در سئو وبسایت که ضرورت دارد

1. خرید دامنه با کلید واژه مربوط به کسب و کار مورد نظر.
2. ثبت دامنه اصلی به نام مالک، زیرا امکان دارد مالک متفرقه بعلت فعالیتهای سابق در Spam موتور جستجو باشد.
3. بهتر است نام دامنه مربوط به همان نقطه جغرافیایی که هستید باشد.
4. واژه های کلیدی در تگ عنوان.
5. توضیحات در محتوا طولانی، دقیق تر و متفاوت باشد.
6. چگالی کلید واژه ها کمتر از 4 و بیشتر از 9 نباشد.
7. کلمات کلیدی LSI (Latent Semantic Indexing) – نمایه سازی معنایی پنهان.
8. سرعت Load صفحات مهم است.
9. عدم وجود محتوای تکراری و مشخصه Rel=”canonical” سبب میشود موتور جستجو محتوای تکراری را بررسی نکند.
10. Alt ها، Caption ها و توضیحات سیگنال‌های تصاویر را ارسال میکنند.
11. در بروز رسانی اطلاعات جدای از اعمال ویرایش و تغییرات، حذف و یا اضافه کردن نیز مهم است.
12. داشتن کلید واژه در تگ های H2 و H3.
13. کاهش لینک‌های خروجی.
14. استفاده از چند رسانه ای مانند ویدئو.
15. استفاده از جستجوی صوتی.
16. ساخت Sitemap نقشه سایت.
17. ساخت robots.txt.
18. کاهش لینک های خروجی.
19. استفاده از چند رسانه ای.
20. W3C Validation ضرورت دارد.
21. صفحات بدون آدرس‌های طولانی.
22. انطباق صفحه "تماس‌با‌ما" با اطلاعات Whois(یعنی باید دامنه با نام خود شخص باشد).
23. معماری درست و روان وبسایت.
24. اتصال مداوم و بدون قطعی سرور، مخصوصا در زمانی که خزنده های گوگل مشغول بررسی هستند.
25. موقعیت سرور و اگر با موقعیت جغرافیایی دامنه تطابق داشته باشد بهتر است.
26. خرید گواهینامه SSL – سرویس مناسب انتخاب شود.
27. صفحات شرایط و ضوابط و حریم خصوصی.
28. اطلاعات تکراری در Meta Tagهای صفحات وجود نداشته باشد.
29. آماده سازی برای موبایل و دستگاه‌های پرتابل (Responsive) .
30. استفاده از Google Analytics و ابزار وبمستر گوگل.
31. جایی برای ارائه نظرات کاربران.
32. دامنه های قدیمی در Back Linkهای دریافتی موثرترهستند.
33. Back Link از دامنه های Gov و Edu بسیار موثرند.
34. Page Rank صفحه لینک داده شده.
35. اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی.
36. عدم استفاده از سایت‌های Link سازی.
37. لینک های موجود در محتوا مهم است.
38. ریدایرکت 301 تاثیر منفی دارد.
39. متون لینک‌ها + متن نمایش داده شده در Rollover Link.
40. سرعت Link ایده آل باشد.
41. Link گیری از سایت‌های مجاز باشد.
42. کلمات اطراف Back Link به گوگل در یافتن موضوع محتوای صفحه کمک می‌کند.
43. قدمت Back Link گرفته شده تأثیر‌گذار است.
44. لینک های طبیعی در Back Linkهای گرفته شده و از وبسایتهای واقعی از قدرت بیشتری برخوردار است.
45. تعداد توئیت ها، تعداد لایک های فیسبوک و اعتبار کاربرانشان و همچنین حقیقی بودن اکانت های فوق.
46. Link دادن به سایت های نامربوط و Link گرفتن از کلمات نامربوط سبب افت است.
47. محتوای خودکار که توسط رایانه تولید شود سبب جریمه شدن می‌شود.
48. افزایش ناگهانی Back Linkها و لینک‌های بی کیفیت مجاز نیست.
موارد فوق فقط خلاصه‌ای مهم از موضوعات راجع به سئو وبسایت است.

عوامل خیلی موثر در سئو وبسایت که ضرورت دارد

1. خرید دامنه با کلید واژه مربوط به کسب و کار مورد نظر.
2. ثبت دامنه اصلی به نام مالک، زیرا امکان دارد مالک متفرقه بعلت فعالیتهای سابق در Spam موتور جستجو باشد.
3. بهتر است نام دامنه مربوط به همان نقطه جغرافیایی که هستید باشد.
4. واژه های کلیدی در تگ عنوان.
5. توضیحات در محتوا طولانی، دقیق تر و متفاوت باشد.
6. چگالی کلید واژه ها کمتر از 4 و بیشتر از 9 نباشد.
7. کلمات کلیدی LSI (Latent Semantic Indexing) – نمایه سازی معنایی پنهان.
8. سرعت Load صفحات مهم است.
9. عدم وجود محتوای تکراری و مشخصه Rel=”canonical” سبب میشود موتور جستجو محتوای تکراری را بررسی نکند.
10. Alt ها، Caption ها و توضیحات سیگنال‌های تصاویر را ارسال میکنند.
11. در بروز رسانی اطلاعات جدای از اعمال ویرایش و تغییرات، حذف و یا اضافه کردن نیز مهم است.
12. داشتن کلید واژه در تگ های H2 و H3.
13. کاهش لینک‌های خروجی.
14. استفاده از چند رسانه ای مانند ویدئو.
15. استفاده از جستجوی صوتی.
16. ساخت Sitemap نقشه سایت.
17. ساخت robots.txt.
18. کاهش لینک های خروجی.
19. استفاده از چند رسانه ای.
20. W3C Validation ضرورت دارد.
21. صفحات بدون آدرس‌های طولانی.
22. انطباق صفحه "تماس‌با‌ما" با اطلاعات Whois(یعنی باید دامنه با نام خود شخص باشد).
23. معماری درست و روان وبسایت.
24. اتصال مداوم و بدون قطعی سرور، مخصوصا در زمانی که خزنده های گوگل مشغول بررسی هستند.
25. موقعیت سرور و اگر با موقعیت جغرافیایی دامنه تطابق داشته باشد بهتر است.
26. خرید گواهینامه SSL – سرویس مناسب انتخاب شود.
27. صفحات شرایط و ضوابط و حریم خصوصی.
28. اطلاعات تکراری در Meta Tagهای صفحات وجود نداشته باشد.
29. آماده سازی برای موبایل و دستگاه‌های پرتابل (Responsive) .
30. استفاده از Google Analytics و ابزار وبمستر گوگل.
31. جایی برای ارائه نظرات کاربران.
32. دامنه های قدیمی در Back Linkهای دریافتی موثرترهستند.
33. Back Link از دامنه های Gov و Edu بسیار موثرند.
34. Page Rank صفحه لینک داده شده.
35. اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی.
36. عدم استفاده از سایت‌های Link سازی.
37. لینک های موجود در محتوا مهم است.
38. ریدایرکت 301 تاثیر منفی دارد.
39. متون لینک‌ها + متن نمایش داده شده در Rollover Link.
40. سرعت Link ایده آل باشد.
41. Link گیری از سایت‌های مجاز باشد.
42. کلمات اطراف Back Link به گوگل در یافتن موضوع محتوای صفحه کمک می‌کند.
43. قدمت Back Link گرفته شده تأثیر‌گذار است.
44. لینک های طبیعی در Back Linkهای گرفته شده و از وبسایتهای واقعی از قدرت بیشتری برخوردار است.
45. تعداد توئیت ها، تعداد لایک های فیسبوک و اعتبار کاربرانشان و همچنین حقیقی بودن اکانت های فوق.
46. Link دادن به سایت های نامربوط و Link گرفتن از کلمات نامربوط سبب افت است.
47. محتوای خودکار که توسط رایانه تولید شود سبب جریمه شدن می‌شود.
48. افزایش ناگهانی Back Linkها و لینک‌های بی کیفیت مجاز نیست.
موارد فوق فقط خلاصه‌ای مهم از موضوعات راجع به سئو وبسایت است.

عوامل خیلی موثر در سئو وبسایت که ضرورت دارد

1. خرید دامنه با کلید واژه مربوط به کسب و کار مورد نظر.
2. ثبت دامنه اصلی به نام مالک، زیرا امکان دارد مالک متفرقه بعلت فعالیتهای سابق در Spam موتور جستجو باشد.
3. بهتر است نام دامنه مربوط به همان نقطه جغرافیایی که هستید باشد.
4. واژه های کلیدی در تگ عنوان.
5. توضیحات در محتوا طولانی، دقیق تر و متفاوت باشد.
6. چگالی کلید واژه ها کمتر از 4 و بیشتر از 9 نباشد.
7. کلمات کلیدی LSI (Latent Semantic Indexing) – نمایه سازی معنایی پنهان.
8. سرعت Load صفحات مهم است.
9. عدم وجود محتوای تکراری و مشخصه Rel=”canonical” سبب میشود موتور جستجو محتوای تکراری را بررسی نکند.
10. Alt ها، Caption ها و توضیحات سیگنال‌های تصاویر را ارسال میکنند.
11. در بروز رسانی اطلاعات جدای از اعمال ویرایش و تغییرات، حذف و یا اضافه کردن نیز مهم است.
12. داشتن کلید واژه در تگ های H2 و H3.
13. کاهش لینک‌های خروجی.
14. استفاده از چند رسانه ای مانند ویدئو.
15. استفاده از جستجوی صوتی.
16. ساخت Sitemap نقشه سایت.
17. ساخت robots.txt.
18. کاهش لینک های خروجی.
19. استفاده از چند رسانه ای.
20. W3C Validation ضرورت دارد.
21. صفحات بدون آدرس‌های طولانی.
22. انطباق صفحه "تماس‌با‌ما" با اطلاعات Whois(یعنی باید دامنه با نام خود شخص باشد).
23. معماری درست و روان وبسایت.
24. اتصال مداوم و بدون قطعی سرور، مخصوصا در زمانی که خزنده های گوگل مشغول بررسی هستند.
25. موقعیت سرور و اگر با موقعیت جغرافیایی دامنه تطابق داشته باشد بهتر است.
26. خرید گواهینامه SSL – سرویس مناسب انتخاب شود.
27. صفحات شرایط و ضوابط و حریم خصوصی.
28. اطلاعات تکراری در Meta Tagهای صفحات وجود نداشته باشد.
29. آماده سازی برای موبایل و دستگاه‌های پرتابل (Responsive) .
30. استفاده از Google Analytics و ابزار وبمستر گوگل.
31. جایی برای ارائه نظرات کاربران.
32. دامنه های قدیمی در Back Linkهای دریافتی موثرترهستند.
33. Back Link از دامنه های Gov و Edu بسیار موثرند.
34. Page Rank صفحه لینک داده شده.
35. اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی.
36. عدم استفاده از سایت‌های Link سازی.
37. لینک های موجود در محتوا مهم است.
38. ریدایرکت 301 تاثیر منفی دارد.
39. متون لینک‌ها + متن نمایش داده شده در Rollover Link.
40. سرعت Link ایده آل باشد.
41. Link گیری از سایت‌های مجاز باشد.
42. کلمات اطراف Back Link به گوگل در یافتن موضوع محتوای صفحه کمک می‌کند.
43. قدمت Back Link گرفته شده تأثیر‌گذار است.
44. لینک های طبیعی در Back Linkهای گرفته شده و از وبسایتهای واقعی از قدرت بیشتری برخوردار است.
45. تعداد توئیت ها، تعداد لایک های فیسبوک و اعتبار کاربرانشان و همچنین حقیقی بودن اکانت های فوق.
46. Link دادن به سایت های نامربوط و Link گرفتن از کلمات نامربوط سبب افت است.
47. محتوای خودکار که توسط رایانه تولید شود سبب جریمه شدن می‌شود.
48. افزایش ناگهانی Back Linkها و لینک‌های بی کیفیت مجاز نیست.
موارد فوق فقط خلاصه‌ای مهم از موضوعات راجع به سئو وبسایت است.