ویژه همکاران
Left
Right

آگهی های استخدام نامتعارف

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید با بررسی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها تقریبا فناوری و یا گرافیک چشمگیری در هیچ یک مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس و جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست که جالب اینجاست از بسیاری از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی را بابت اینگونه ماژول‌های خیلی ضعیف دریافت می‌کنند و حال آنکه ارزش سی.ام.اس های استفاده شده به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که به هیچ وجه آنچه در تصور داشتید نبوده است.
‎تمام پیام بنده این است که با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان را نیز نمیشود یافت دقیقا مشخص نیست هدفشان از تکثیر چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
خواهش بنده از مدیریت مراکز درج آگهی این است که با ارتقاء سیستم وبسایت‌هایشان اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را ندهند و مدارک و رزومه جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست کنند.

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید با بررسی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها تقریبا فناوری و یا گرافیک چشمگیری در هیچ یک مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس و جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست که جالب اینجاست از بسیاری از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی را بابت اینگونه ماژول‌های خیلی ضعیف دریافت می‌کنند و حال آنکه ارزش سی.ام.اس های استفاده شده به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که به هیچ وجه آنچه در تصور داشتید نبوده است.
‎تمام پیام بنده این است که با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان را نیز نمیشود یافت دقیقا مشخص نیست هدفشان از تکثیر چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
خواهش بنده از مدیریت مراکز درج آگهی این است که با ارتقاء سیستم وبسایت‌هایشان اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را ندهند و مدارک و رزومه جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست کنند.

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید با بررسی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها تقریبا فناوری و یا گرافیک چشمگیری در هیچ یک مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس و جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست که جالب اینجاست از بسیاری از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی را بابت اینگونه ماژول‌های خیلی ضعیف دریافت می‌کنند و حال آنکه ارزش سی.ام.اس های استفاده شده به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که به هیچ وجه آنچه در تصور داشتید نبوده است.
‎تمام پیام بنده این است که با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان را نیز نمیشود یافت دقیقا مشخص نیست هدفشان از تکثیر چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
خواهش بنده از مدیریت مراکز درج آگهی این است که با ارتقاء سیستم وبسایت‌هایشان اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را ندهند و مدارک و رزومه جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست کنند.