ویژه همکاران
Left
Right

آگهی های استخدام نامتعارف

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید و با بررسی برخی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها فناوری و یا گرافیک چشمگیری مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس، جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست و مهمتر اینکه از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی بابت نصب اینگونه ماژول‌های ضعیف دریافت می‌شود و حال آنکه ارزش واقعی سی.ام.اس های فوق به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند و یک کاربر ساده رایانه نیز با کمی تحقیق میتواند به صورت رایگان نصب و راه‌اندازی کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که از تصورات اولیه شمادرباره ایشان بدور است.
‎موضوع این است با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان نیز یافت نمیشود و هیچ دانش و نوآوری را هم در اختیار ندارند مشخص نیست هدفشان چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
الزامی است مدیریت مراکز درج آگهی اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را مسدود نمایند و مدارک و رزومه شرکت و یا شخص مدنظر جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست نمایند.

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید و با بررسی برخی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها فناوری و یا گرافیک چشمگیری مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس، جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست و مهمتر اینکه از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی بابت نصب اینگونه ماژول‌های ضعیف دریافت می‌شود و حال آنکه ارزش واقعی سی.ام.اس های فوق به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند و یک کاربر ساده رایانه نیز با کمی تحقیق میتواند به صورت رایگان نصب و راه‌اندازی کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که از تصورات اولیه شمادرباره ایشان بدور است.
‎موضوع این است با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان نیز یافت نمیشود و هیچ دانش و نوآوری را هم در اختیار ندارند مشخص نیست هدفشان چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
الزامی است مدیریت مراکز درج آگهی اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را مسدود نمایند و مدارک و رزومه شرکت و یا شخص مدنظر جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست نمایند.

آگهی های استخدام نامتعارف

همانطور که میدانید و با بررسی برخی وبسایتهای داخلی و حتی ورود به امکانات حساب کاربری آنها فناوری و یا گرافیک چشمگیری مشاهده نمی‌شود و معمولاً از نمونه های وردپرس، جوملا و یا قدرت گرفته از لاراول، تمپلت های آماده و امثال اینهاست و مهمتر اینکه از ادارات و کسب و کارها مبالغ هنگفتی بابت نصب اینگونه ماژول‌های ضعیف دریافت می‌شود و حال آنکه ارزش واقعی سی.ام.اس های فوق به صورت ماکسیمم از پانصد هزار تومان نیز تجاوز نمی‌کند و یک کاربر ساده رایانه نیز با کمی تحقیق میتواند به صورت رایگان نصب و راه‌اندازی کند.
‎قابل توجه است اگر آگهی های استخدام بعضی از شرکت های نرم افزاری را مطالعه فرمائید پس از بررسی و حضور در محل کارشان با توجه فضای اندک محیط فنی این مراکز به واقعیاتی برخورد میکنید که از تصورات اولیه شمادرباره ایشان بدور است.
‎موضوع این است با توجه به عناوین آگهی ها، این مراکز که بعد از مدتی حتی خاکسترشان نیز یافت نمیشود و هیچ دانش و نوآوری را هم در اختیار ندارند مشخص نیست هدفشان چیست و در بعضی موارد با برآوردی اگر بر فرض تمام عمر نیز مشغول مطالعه و آموزش باشید باز هم نخواهید توانست فقط خواسته‌های یکی از پست‌های شغلی این دفاتر را برآورده کنید!
الزامی است مدیریت مراکز درج آگهی اجازه درج افراطی عنوان شغلی آگهی‌ها را مسدود نمایند و مدارک و رزومه شرکت و یا شخص مدنظر جهت تائید صلاحیت درج آگهی را درخواست نمایند.