ویژه همکاران
Left
Right

آیا اطمینان دارید که صفحه شما در گوگل قابل جستجو است!

آیا اطمینان دارید که صفحه شما در گوگل قابل جستجو است! پس از مدت زمانی از راه اندازی وبسایت خود متوجه می‌شوید که نمی‌توانید هیچ صفحه‌ای از سایتتان را در گوگل بیابید و همچنین به شما اطلاع میدهد که وبسایت شما ایندکس نشده است.
نگران نباشید، برای اینکه صفحهات شما قابل جستجو باشد، باید به گوگل بگوییم که آنها را فهرست کند. من در اینجا نحوه انجام اینکار را خدمت شما توضیح میدهم:
_از منوی سمت چپ روی URL Inspection کلیک کنید.
_آدرس سایت را در زبانه جستجو وارد کنید.
حال میتوانید درخواست ایندکس شدن را با کلیک روی Request Indexing انجام دهید.
ممکن است چند روز از ارسال درخواست به گوگل برای فهرست مجدد طول بکشد. گوگل همچنین به شما می‌گوید که:
Indexing requested
URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority.

همچنین توسعه دهندگان گرامی بهتر است وبسایت‌های خود را در این زمینه کنترل فرمایند تا با این مشکل مواجه نشوند.

تگ ها:
#گوگل #سئو #وبمسترتولز #سرچکنسول #آموزشسئو

آیا اطمینان دارید که صفحه شما در گوگل قابل جستجو است!

پس از مدت زمانی از راه اندازی وبسایت خود متوجه می‌شوید که نمی‌توانید هیچ صفحه‌ای از سایتتان را در گوگل بیابید و همچنین به شما اطلاع میدهد که وبسایت شما ایندکس نشده است.
نگران نباشید، برای اینکه صفحهات شما قابل جستجو باشد، باید به گوگل بگوییم که آنها را فهرست کند. من در اینجا نحوه انجام اینکار را خدمت شما توضیح میدهم:
_از منوی سمت چپ روی URL Inspection کلیک کنید.
_آدرس سایت را در زبانه جستجو وارد کنید.
حال میتوانید درخواست ایندکس شدن را با کلیک روی Request Indexing انجام دهید.
ممکن است چند روز از ارسال درخواست به گوگل برای فهرست مجدد طول بکشد. گوگل همچنین به شما می‌گوید که:
Indexing requested
URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority.

همچنین توسعه دهندگان گرامی بهتر است وبسایت‌های خود را در این زمینه کنترل فرمایند تا با این مشکل مواجه نشوند.

تگ ها:
#گوگل #سئو #وبمسترتولز #سرچکنسول #آموزشسئو

آیا اطمینان دارید که صفحه شما در گوگل قابل جستجو است!

پس از مدت زمانی از راه اندازی وبسایت خود متوجه می‌شوید که نمی‌توانید هیچ صفحه‌ای از سایتتان را در گوگل بیابید و همچنین به شما اطلاع میدهد که وبسایت شما ایندکس نشده است.
نگران نباشید، برای اینکه صفحهات شما قابل جستجو باشد، باید به گوگل بگوییم که آنها را فهرست کند. من در اینجا نحوه انجام اینکار را خدمت شما توضیح میدهم:
_از منوی سمت چپ روی URL Inspection کلیک کنید.
_آدرس سایت را در زبانه جستجو وارد کنید.
حال میتوانید درخواست ایندکس شدن را با کلیک روی Request Indexing انجام دهید.
ممکن است چند روز از ارسال درخواست به گوگل برای فهرست مجدد طول بکشد. گوگل همچنین به شما می‌گوید که:
Indexing requested
URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority.

همچنین توسعه دهندگان گرامی بهتر است وبسایت‌های خود را در این زمینه کنترل فرمایند تا با این مشکل مواجه نشوند.

تگ ها:
#گوگل #سئو #وبمسترتولز #سرچکنسول #آموزشسئو