Left
Right

CRM نرم افزار

CRM چیست؟ مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟
سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از:
1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی.
2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند.
3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت.
و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.

چرا در کسب و کارتان به CRM نیاز دارید؟
شما برای کارآمدتر کردن، افزایش درآمد و تکرار فرایندهای موفقیت به یک برنامه "مدیریت ارتباط با مشتریان" نیاز دارید. و از این جهت که رقبای شما به دنبال مزیت رقابتی در یک محیط مشتری مداری هستند پس باید هر چه سریعتر برنامه CRM خود را بسازید . شما باید مشتریان خاص و سودآور خود را جذب کنید و روش های قدیمی که برای فروش محصولات و خدمات استفاده می‌شود را نادیده بگیرید و همچنین نگاهی به آینده نزدیک خود داشته و درآمدتان را پیش بینی کنید. همچنین یکی دیگر از فواید CRM کاهش ریسک و محاسبه هزینه‌های کارکنان است. CRM یک دوره بهبود مستمر را ایجاد و تقریبا یکی از تنهاترین راه‌های زنده ماندن هر کسب و کاری محسوب میشود.
ما با مشاوره رایگان گزینه‌هایی را پیش‌روی شما میگذاریم، انتخاب با شما است.

انواع CRM


CRMعملیاتی:
در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند.
CRM تحلیلی
در این مدل از انواع سی.آر.ام دریافت، جمع آوری، برنامه ریزی و فرایند پردازش اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. ادغام طیف وسیعی از برنامه های CRM با CRM تحلیلی است.
تا کنون دو نوع از انواع CRM معرفی شد.
در آینده مدلهای استراتژیک، تعاملی، E-CRM و بازاریابی شرکا(PRM) نیز اضافه خواهد شد.


جهت درخواست و ثبت سفارش CRM از بخش تماس با ما اقدام بفرمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت درخواست را بررسی کرده و با شما تماس خواهند گرفت.


CRM نرم افزار

CRM چیست؟ مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟
سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از:
1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی.
2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند.
3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت.
و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.

چرا در کسب و کارتان به CRM نیاز دارید؟
شما برای کارآمدتر کردن، افزایش درآمد و تکرار فرایندهای موفقیت به یک برنامه "مدیریت ارتباط با مشتریان" نیاز دارید. و از این جهت که رقبای شما به دنبال مزیت رقابتی در یک محیط مشتری مداری هستند پس باید هر چه سریعتر برنامه CRM خود را بسازید . شما باید مشتریان خاص و سودآور خود را جذب کنید و روش های قدیمی که برای فروش محصولات و خدمات استفاده می‌شود را نادیده بگیرید و همچنین نگاهی به آینده نزدیک خود داشته و درآمدتان را پیش بینی کنید. همچنین یکی دیگر از فواید CRM کاهش ریسک و محاسبه هزینه‌های کارکنان است. CRM یک دوره بهبود مستمر را ایجاد و تقریبا یکی از تنهاترین راه‌های زنده ماندن هر کسب و کاری محسوب میشود.
ما با مشاوره رایگان گزینه‌هایی را پیش‌روی شما میگذاریم، انتخاب با شما است.

انواع CRM


CRMعملیاتی:
در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند.
CRM تحلیلی
در این مدل از انواع سی.آر.ام دریافت، جمع آوری، برنامه ریزی و فرایند پردازش اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. ادغام طیف وسیعی از برنامه های CRM با CRM تحلیلی است.
تا کنون دو نوع از انواع CRM معرفی شد.
در آینده مدلهای استراتژیک، تعاملی، E-CRM و بازاریابی شرکا(PRM) نیز اضافه خواهد شد.


جهت درخواست و ثبت سفارش CRM از بخش تماس با ما اقدام بفرمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت درخواست را بررسی کرده و با شما تماس خواهند گرفت.


CRM نرم افزار

CRM چیست؟ مدیریت ارتباط با مشتریان چگونه فرایندی است؟
سی.آر.ام یا مدیریت ارتباط با مشتریان (Costumer Relationship Management) را به طور کلی میتوان در سه سطح عمده تعریف کرد که عبارتند از:
1_فرایند شروع یک نرم افزار اختصاصی.
2_پیاده سازی یک پکیج از برنامه های مشتری گرا که معمولا تحت وب هستند.
3_رویکرد استراتژیکی جهت مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف خروجی ارزش برای یک مجموعه و یا شرکت.
و همه متخصصان و کارشناسان CRM بر این عقیده‌اند که زمانی عملکرد آن نمایان میشود که با رویکرد استراتژیکی به کار گرفته شود.

چرا در کسب و کارتان به CRM نیاز دارید؟
شما برای کارآمدتر کردن، افزایش درآمد و تکرار فرایندهای موفقیت به یک برنامه "مدیریت ارتباط با مشتریان" نیاز دارید. و از این جهت که رقبای شما به دنبال مزیت رقابتی در یک محیط مشتری مداری هستند پس باید هر چه سریعتر برنامه CRM خود را بسازید . شما باید مشتریان خاص و سودآور خود را جذب کنید و روش های قدیمی که برای فروش محصولات و خدمات استفاده می‌شود را نادیده بگیرید و همچنین نگاهی به آینده نزدیک خود داشته و درآمدتان را پیش بینی کنید. همچنین یکی دیگر از فواید CRM کاهش ریسک و محاسبه هزینه‌های کارکنان است. CRM یک دوره بهبود مستمر را ایجاد و تقریبا یکی از تنهاترین راه‌های زنده ماندن هر کسب و کاری محسوب میشود.
ما با مشاوره رایگان گزینه‌هایی را پیش‌روی شما میگذاریم، انتخاب با شما است.

انواع CRM


CRMعملیاتی:
در CRM عملیاتی هدف، تلاش برای ایجاد نقاط اتصال با مشتری است و به سه بخش "خودکار‌سازی فروش" ، "خودکارسازی بازاریابی" و "خودکارسازی خدمات مشتری" تقسیم می‌شود. این فرایند یک دامنه هزینه‌زای هر سازمانی است. عمده مراکز ارائه برنامه های CRM آنلاین و کلاینت ابتدا این نمونه را در سبد خرید شما قرار میدهند.
CRM تحلیلی
در این مدل از انواع سی.آر.ام دریافت، جمع آوری، برنامه ریزی و فرایند پردازش اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. ادغام طیف وسیعی از برنامه های CRM با CRM تحلیلی است.
تا کنون دو نوع از انواع CRM معرفی شد.
در آینده مدلهای استراتژیک، تعاملی، E-CRM و بازاریابی شرکا(PRM) نیز اضافه خواهد شد.


جهت درخواست و ثبت سفارش CRM از بخش تماس با ما اقدام بفرمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت درخواست را بررسی کرده و با شما تماس خواهند گرفت.